دوربین مدار بسته‌ی مخفی چیست وچه کاربردهایی دارد؟
آن‌چه که راجع به دوربین‎های مداربسته خودروها نمی‌دانید بر پرستار بچه

یکی از موارد استفاده از دوربین مداربسته مخفی، در خانه ها و برای نظارت بر فعالیت کارگر یا پرستار بچه است. این نوع از دوربین ها با نام “دوربین پرستار بچه” شناخته می شوند. آن‌چه که راجع به دوربین‎های مداربسته خودروها نمی‌دانید سراسر دنیا بر روی نصب این دوربین ها اختلاف نظر وجود دارد.

در مواردی پرستار بچه به علت تکان دادن شدید بچه که اهمیت زیادی هم ندارد، مورد پیگرد قانونی قرار گرفته است. در حالی که این حرکت به علت کیفیت پایین دوربین مداربسته سریع تر از میزان واقعی ضبظ شده بوده است. آموزش نصب دوربین مدار بسته دیگری نیز از اختلافات و درگیری در رابطه با دوربین مدار بسته پرستاربچه گزارش شده است.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *